Home

شارژ سیم کارت های اعتباری زین(zain) کشور عراق


پس از ارائه شارژ سیم کارت های اعتباری امارات و ترکیه, شارژ گیت اقدام به ارائه شارژ سیم کارت های اعتباری کشور عراق کرد.
از این پس کاربران می توانند در هر زمان با استفاده از کارت های بانکی عضو شتاب و از طریق سایت شارژ گیت برای سیم کارت های اعتباری زین خود شارژ تهیه نمایید.